Bohuslän

Skrevs den av

Landskapsdjur: Knubbsäl.
Landskapsblomma: Skogskaprifol.
Landskapsrätter: Enligt Sveriges kökschefers förening, så utsåg man 1999 Makrillsoppa till Bohusläns landskapsrätt. ICA utsåg Äggost som landskapets rätt.

Bohuslän

Upp mot den norska gränsen, och det som i folkmun kallas västkusten ligger det fina landskapet Bohuslän, omsjunget och beskrivet av så många. Allt från Evert Taube till Camilla Läckberg, och många däremellan. Havet är det som mest symboliserar landskapet, liksom öarna strax utanför. Landskapets kala karaktär kommer sig av att man högg ner mycket av skogen, när man upplevde blomstringsperioden av sillfisket, det handlar om 1700-talets senare hälft.
Träden användes som byggnadsmaterial för alla de små fiskelägena som växte till sig för att möta den stora efterfrågan på sillen. Man använde även skogen för bränsle för fiskeindustrin. Än idag ser man mycket kala klippor i landskapet. I början av 1900-talet återplanterade man stora delar av skogen i inlandet.
Urberget, Granit var eftertraktat och Bohuslän har förutom sillfisket haft en betydande stenindustri.

Lite historia om Bohuslän

Man vet att landskapet har varit bebott under mycket lång tid. Hensbackakulturen som är 9 – 10 000 år bakåt i tiden, Sandarnakulturen, som är kanske tusen år yngre och den cirka tvåtusen år yngre Lihultskulturen har alla tre lämningar i Bohuslän.
Går vi framåt i historien, så näms Bohuslän i Snorres Sturlasson Heimskribgla, då som att det styrdes av jarlen Hrane den Götske och man betalade skatt till svearna. Men det erövrades av Harald Hårfager och införlivades i Norge.

När Bohuslän blev svensktLandskapet har tillhört både Norge och Danmark innan det 1658, efter freden i Roskilde, kom i svensk ägo, därefter har landskapet tillhört Sverige.

Mera om Bohuslän:

Bohuslän - Västkustpärla
Bohuslän – Västkustpärla