Visby Ringmur

Skrevs den av
Visby Ringmur

Visby Ringmur anses vara åtmintone Norra Europas bäst bevarade.Det finns lite olika förklaringar till varför man byggde muren. Den första delen av muren, det som kallas sjömuren, och som går från Kruttornet längs vattnet hela vägen bort till Silverhättan, där muren viker av uppåt land, började man bygga 1250-1260. Landmuren, den övriga delen som går runt hela visbys innerstad började man bygga 1270-1280. Hela muren var från början omkring 5,5 meter hög. Det är först i början av 1300-talet som man bygger på landmuren så att den blir 10-11 meter. Om du går längs med landmuren så ser du tydliget att det går en linje vid 5-6 meter upp, och det var så låg den var från början. Från början fanns det 29 marktorn och av dessa har vi 27 kvar. Sadeltornen har haft ett betydligt hårdare livm, av de22 man byggde finns idag enbart 9 kvar, några dessutom stöttade med ganska rejäla stöttar, du ser tillbygget i bland annat Östergravar, lite till höger om Österport, om du står med porten framför dig på utsidan.
Hela muren tog omkring 100 år att bygga, den var således klar först 1350. Då fanns det 18 portar.
I olika tider har det funnits tankar på att riva muren, eller till och med flytta den till Slite, bara för att Slite ansågs vara enklare att skydda. Det var dåvarande kungen Karl X Gustav som tycket att man kunde flytta muren. Troligtvis hade han några kloka rådgivare, som då kunde avråda honom från dessa tokerier. Under sent 1700 tal ägdes muren och de kyrkoruiner som fanns kvar av Serafimerorden. Där ansåg man att det enbart var en kostnad, så man försökte sälja både muren och ruinerna. Tyvärr för Serafimerorden kom det inga spekulanter, och det tackar vi idag extra för. Vad hade Visby varit utan sin mur och sina kyrkoruiner. Men det kom så småningom lite vettigt folk i ledningen, som redan 1805 såg till att hela muren blev ett kulturminne, och skyddades därvidlag. Till detta blev Visby innerstad upptagen på UNESCOs Världsarvslista 1995, då inklusive Visby Ringmur. Med detta kan vi nog vara ganska säkra på att muren bevaras för framtiden.
Sveriges första svartbygge
Då när man började bygga muren, 1250-talet, så fanns en bestämmelse om att man skulle begära hos kungen om lov att bygga en stadsmur. Gotlänningarna, och framförallt Visbyborna ansåg sig inte behöva förlja den lagen, då man ansåg sig vara en egen republik. Magnus Ladulås, dåvarande kungen utfärdade en straffavgift till Visbyborna, för att man ändå satte igång att bygga utan hans godkännande. Hur stor bötesbeloppet var vet jag inte. Bötesbeloppet kan också ha varit för det inbördeskrig som utkämpades mellan Visbyborna och bönderna på övriga Gotland. Det finns en minnessten i Halla, strax öster om Roma, på vägen mot Ljugarn, som säger “Här stod slaget mellan Gotlands bönder och Wisbys borgare 1288”. Det kan man redan nu notera att det egentligen handlade om legosoldater, i vart fall från Wisby borgares sida, troligtvis också från de Gotländska bönderna. I vart fall så ansågs Wisby vunnit det kriget, och de kunde återvända till staden i förvissning om att enbart de kulle få bedriva den handel som fanns på ön.
De Farmannabönder som fanns på ön, fråntogs rätten att bedriva handeln, och de skulle bara hålla sig till jordbruket. Den bot som Magnus Ladulås utfärdade, oavsett om den var för svartbygget eller för kriget, betalades aldrig in.

Vandra runt Visby Ringmur


Muren har en längd om knappt 3,5 kilometer och är då ett alldeles utmärkt objekt att vandra omkring. Börja vid Kruttornet vid Almedalen och ta dig medsols, så kommer tornen här i den ordning de dyker upp.

Kruttornet i Visby Ringmur

Kruttornet


Det här är det äldsta tornet i hela muren, och användes först som ett vakttorn. Då låg Visbys hamn i Almedalen och inseglingen skedde strax utanför Kruttornet, Bortanför den parkering som finns idag, var det en liten holme, så skulle man in till Visby hamn var man tvungen att passera strax utanför kruttornet. I och med att man då byggde detta torn så hade man ju fullständig kontroll på vem som seglade in och ut från hamnen. Kruttornet har använts till annat, bland annat förvarade man krut här under 1700-talet, därav dagens namn. Det har vidare använts som fängelsehåla. Kruttornet har inte alltid kallats för just kruttornet, det har kallats för bland annat Lammtornet, Wisby torn, Långbrotornet.
Tornet är 25 meter högt och har en ingång som ligger fem meter upp. Om man skulle in i tornet så behövde man en stege, något som gjorde det ganska enkelt att försvara.

Kärleksporten i Visby Ringmur

Kärleksporten


Det här är en ganska sentida öppning i muren. Ursprungsnamnet var Tjärporten, och det kom sig av att man tjärade rep på insidan. När så turister började besöka Visby och Botaniska trädgården som också ligger innanför så blev det ännu lite mera lockande att säga Kärleksporten, där paren skulle gå igenom, eller egentligen stanna i porten, kyssas och leva ett långt och lyckligt liv.

Sprundflaskan


Man tror att detta torn kommer sig från 1400-talet, och då inte byggt som ett försvarstorn, utan för att stärka upp muren. Det ska tidigare ha varit en dubbelport. Ett par av de ursprungliga murtinnarna finns inuti tornet, som försågs med anläggningar för både armborst och eldvapen. Tornet ska se ut som en flaska, därav namnet.

Murfallet


Det här är en öppning som man egentligen inte vet orsaken till varför muren har rasat här. Öppningen finns och du kan till och med köra bil genom passagen, ifall du ska besöka botaniska trädgården, eller paviljongsplan.

Jungfrutornet


Det här tornet har också en liknande historia som Sprundflaskan, det kom till för att stödja upp sjömuren. Men det finns ochså en del myter om detta jungfrutorn. Det kan sägas börja med Valdemar Atterdag, han som ändå kanske är mest känd för att invaderat Gotland 1361 och brandskattade ön. Men det sägs att han besökte ön året innan, då 1360 för att se vilka rikedomar det fanns att hämta. Han var en kvinnotjusare av rang, en av berättelserna handlar om hur Valdemar deltog i Kung Peder Thorstensons bröllopsfest, och det bar sig inte bättre än att kung Valdemar blev mycket förtjust i bruden när han dansade med henne. När kvällen led mot sitt slut ville Valdemar träffa bruden igen, det gick inte då hon dragit sig tillbaka till sin bröllopssäng, tillsammans med sin nygifte make. Det gjorde Valdemar rasande, han letade efter rummet där de älskade paret uppehöll sig, Valdemar hade ihjäl brudgummen, och tog med sig bruden till sitt rum, där det tydligen hände en hel del, för det sägs att det tog dagar innan Valdemar var pigg igen.
En annan myt som då håller sig till Gotland är den jag började på där Valdemar besökte ön året innan invasionen. Han var utklädd till köpman, och när han då kom till Gotland. Vid sitt besök hos Unghanse gård i Öja, skulle han övernatta. Innan han klev i säng kom dottern in på rummet lite hastigt och fick se att Valdemar hade gulldstickade plagg under köpmannakappan. I sin icver att inte bli avslöjad tog han så Unghansens dotter till sig, och hon lät sig förföras av Valdemar. Efter detta kände Valdemar sig lite skamsen, så han lovade att om de skar märken i husentrén, så skulle Valdemars arme skona gården när de kom nästa år.
En variant på denna berättelse handlar om Nils Guldsmeds dotter som lika lätt föll för Valdemar under samma år, det vill säga året innan invasionen. Valdemar lovade dottern att hon skulle få följa med honom till Danmark efter det att de plundrat Visby. Hon skulle bara avslöja var stadsnycklarna fanns. Guldsmeds dotter gjorde sin del, men hon fick ju inte följa med till Danmark. I Stället avslöjades hon av Visbyborna, för sitt tilltag, och som straff murades hon in i Jungfrutornet. Det sägs att man än idag kan höra jungfruns röst när vinden ligger på från havet, du får testa själv. Ställ dig med ryggen mot tornet, och se ut över havet, en kväll när solen går ner i horisonten, då ska det höras.
Nu har detta torn inte fått sitt namn efter den händelsen, som är en myt. I stället, och mera troligt är att tornet har fått sitt namn från rymdmåttet en jungfru, som i dagens mått är ungefär 8,2 centiliter. Tornet är ju liknande Sprudflaskan ganska litet

Silverhättan


Det här tornet ska Tyska ordern ha bygg för att förstärka försvaret mellan 1398 och 1408. Idag kan du prova att gå de gamla väktargångarna, och se hur de som försvarade staden kunde ha det.

SnäckgärdsportenÄven här har man byggt en gång, så att man kan uppleva hur soldaterna hade det. Tänk på att det är högt, fyra – fem våningar. Om du står på utsidan av porten och tittar ganska högt upp, så ska du se en sten som har fastnat. Den ska sitta kvar från anfallet 1525, då

Till Gotland