Bromölla – 1

Skrevs den av

Bromöllas Kommunfågel heter Roskar, en starkt hotad liten vadfågel. Liten ska jag kanske inte säga, när jag läser vidare om fågeln, så har den en längd av 22-24 centimeter och en vingspann på nästan en halv meter.

Bromölla fontän


Den store keramikern, Gunnar Nylund har vart fall satt sitt avtryck i staden. På torget finner man Scanisaurus, som är fontänen där två svanhalsödlor solar sig på en klippa på IVÖ. Dessa svanhalsödlor har namnet Scanisaurus, som är namnet efter Skåne.
Denna skulptur är gjord i betong och cirka 3000 små keramikdelar som är tillverkade på IFÖ-verkens utvecklingsavdelning, efter modell av Gunnar Nylund.

Fontänen i Bromölla av Gunnar Nylund
Fontänen i Bromölla av Gunnar Nylund

Skåne